Leadership

 

Dean:Hu Xiong
Secretary of the party committee:Tang Xuhong
Vice Dean:Xu Xiaoyan, Zhu Fumin, Sun Shibin
Deputy secretary of party committee:Ma Ying

 

回顶部